NPB Juristen & Consultants


NPB Juristen & Consultants is een samenwerkingsverband (NPB Associé) van pensioenadviseurs op initiatief van, en in samenwerking met, Nederlands Pensioenbureau. 

 
De aangesloten adviseurs hebben allen een pensioen juridische opleiding genoten en werken nauw samen met Nederlands Pensioenbureau. De kennisterreinen binnen NPB Juristen & Consultants zijn actuarieel en civiel juridisch. NPB Juristen & Consultants werkt samen met accountantsorganisaties en advocatenkantoren.