Voor Controle Accountants: Zekerheid over BPF-werkingssfeer

Een mogelijke bedrijfstakpensioenfonds (BPF) werkingssfeer, wellicht met terugwerkende kracht, heeft per definitie een 'significant' effect op een jaarrekening. De AFM heeft de problematiek ten aanzien van BPF-werkingssfeer als speerpunt benoemd. Daarnaast heeft ook de NBA het onderwerp als aandachtspunt omschreven.


In samenwerking met een selecte groep advocatenkantoren houdt Nederlands Pensioenbureau voor u:

een uniek regionaal seminar

Zekerheid over BPF-werkingssfeer


Nederlands Pensioenbureau en een gespecialiseerd advocatenkantoor in uw regio maken voor u de materie omtrent bedrijfstakpensioenfonds (BPF)-werkingssfeer helder. Tevens gaan we in op de mogelijkheid om zekerheid te krijgen over de BPF aansluitingsverplichting van een specifieke ondernemer. 

Eerdere deelnemers beschouwen het seminar als een ‘must’ voor de (controlerende) accountant en verwoorden dit o.a. als: “We hebben ons nooit zo gerealiseerd dat ondernemingen deze BPF-risico’s lopen en hoe groot deze zijn.” “We gaan direct deze risico’s inventariseren, we beseffen dat we hier proactief moeten handelen.”

Lees meer

Tijdens het seminar Zekerheid over BPF-werkingssfeer gaat Nederlands Pensioenbureau dieper in op dit onderwerp en wordt de juridische kant toegelicht door een jurist van een gespecialiseerd advocatenkantoor.


Een hele lange ‘incubatietijd’, dat is wellicht het grootste risico ten aanzien van de verplichting aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Op grond van recente jurisprudentie is de terugwerkende kracht feitelijk onbegrensd. Ruwweg kan gesteld worden dat de claim die een BPF bij een onderneming neerlegt, vaak even hoog is als de collectieve loonsom van een onderneming. Doorgaans wordt door de accountant niet zelf onderzocht of de onderneming zich verplicht dient aan te sluiten bij een BPF. Soms wordt ook de conclusie van een andere adviseur gevolgd. Het is voor u als accountant echter lastig te beoordelen of deze adviseur voldoende vakbekwaam is om de complexiteit van een BPF-werkingssfeer te doorgronden, waardoor het altijd een risico voor de u blijft.

Werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen is een onderschat terrein, ook in de controle praktijk. Dat merken we bij alle controle afdelingen die we hierover spreken. Begin 2017 heeft NPB daarom het initiatief genomen tot oprichting van BPF Kenniscentrum*. BPF Kenniscentrum kan, als objectieve instantie, een verklaring betreffende BPF-werkingssfeer voor u valideren. Wanneer u een eerder door een andere partij getrokken conclusie door BPF Kenniscentrum laat valideren, krijgt u dus zekerheid over die specifieke werkingssfeer.


Het Programma

15.30u

Ontvangst

16.00u

Gastspreker Nederlands Pensioenbureau:

 

het belang en de complexiteit van een BPF werkingssfeeronderzoek;

 

vrijstellingsmogelijkheden;

 

wie zijn mogelijk betrokken partijen (pensioenadviseur, verzekeraar, etc.)?;

 

gevolgen van aansluiting met terugwerkende kracht voor jaarrekeningen van voorgaande boekjaren.

17.00u

Gastspreker Advocatenkantoor:

 

in welke situaties kan de controle accountant zich “verschonen”?

 

aansprakelijkheid van een dienstverlener, de controle accountant in het bijzonder;

 

informatieplicht tegenover onderzoekplicht;

  •  vertrouwen op informatie onderneming / pensioenadviseur / salarisverwerker.

18.00u

Afsluiting met aansluitend informeel drankje en hapje.


Voor het bijwonen van de lezing kunt u 2 PE punten ontvangen voor o.a. de NBA, het RB en de NOB en/of 2 PO punten verwerven voor de NOvA.

Uw investering bedraagt € 169,- (excl. btw). Na afloop van de lezing ontvangt u per mail de sheets en uw deelnamecertificaat. 

* NPB is mede initiatiefnemer van BPF Kenniscentrum. BPF Kenniscentrum heeft o.a. als doel 'accountants onafhankelijk verklaringen' af te geven over de werkingssfeer van een onderneming. Zie ook www.bpfkenniscentrum.nl


Inschrijfformulier

Startdatum
Bedrijfsnaam
Aanhef *
(Achter)naam *
Voorletters *
Titel
E-mailadres *
Telefoonnummer *
(Factuur)adres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres crediteurenadministratie *
Bent u aangesloten bij een beroepsorganisatie?
Opmerkingen
* Verplichte velden
Uw investering € 169,- (excl. btw)
Opleidingsduur van 16.00 tot 18.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur)
PE-punten 2 punten mogelijk voor o.a. de NBA, het RB, NOB en/of de NOvA
Data 17 oktober, Dommerholt Advocaten te Apeldoorn
18 oktober, Ten Holter Noordam te Dordrecht
VOL - Ekelmans & Meijer Advocaten - VOL
26 oktober, Trip Advocaten & Notarissen te Groningen
30 oktober, Van Ewijk Advocaten Mediators te 's-Hertogenbosch
31 oktober, Daniels Huisman Advocaten te Deventer