Voor Advocaten: Workshop opstellen VSO's en Overeenkomsten


Voor uw ondernemers-cliënten


Opstellen VSO's en Overeenkomsten bij pensioenregelingen:
eenvoudiger dan u denkt!

Met één middag investering in uw kennis voegt u een belangrijk aspect toe aan uw dienstverlening. U krijgt inzicht in wat u zelf kunt doen en wat het u en uw cliënten oplevert.

Lees meer

Welke kennis doe ik in de workshop op?

U leert signaleren in welke situaties het gewenst is om in de pensioenregeling die uw cliënt aan zijn werknemer heeft toegezegd, risicomanagement toe te passen. Deze situaties zijn niet eens zozeer pensioenrechtelijk, maar juist arbeidsrechtelijk gerelateerd. Na afloop van de workshop kunt u dit risicomanagement geheel zelfstandig voor uw cliënten inzetten.

Moet ik op voorhand verstand hebben van pensioenregelingen?

Nee. De workshop is geheel gebaseerd op arbeidsrechtelijke aspecten. De raakvlakken tussen arbeidsrecht en pensioenrecht maken wij op eenvoudige wijze inzichtelijk.

Hoe hoog is mijn rendement op de workshop?

Bijzonder hoog. De praktijk laat zien dat u gemiddeld bij 20% van uw cliënten kunt adviseren over arbeidsrechtelijke aspecten in de pensioenregeling en dat u praktisch zonder uitzondering (concept) VSO’s en (concept) pensioenovereenkomsten voor hen kunt opstellen.

Wat moet ik van pensioen weten om hier verantwoord te kunnen adviseren?

Exact datgene wat wij u in de workshop laten zien en leren. Onderdeel van de workshop is een consult van een van onze adviseurs op uw kantoor, om u in de praktijk te ondersteunen. Naast de kennis die u tijdens de workshop opdoet, wordt u dus ook in de praktijk vooruit geholpen.

Hoeveel bedraagt mijn investering?

Uw investering bedraagt € 249,- (excl. btw). U ontvangt een deelnamecertificaat goed voor 3 PO punten.

Waar moet ik wanneer zijn?

De workshop wordt gehouden op 30 augustus en 5 oktober te Bunnik van 15.00 tot 18.30. 
De betaling is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij verhindering kunt u uw plaats aan een kantoorgenoot overdragen. 


NB i.v.m. PO Punten: “Op grond van artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur kunnen advocaten zelf beoordelen of het gevolgde/gegeven onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden en daarmee in aanmerking komt voor opleidingspunten. In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is opgenomen welke activiteiten voor opleidingspunten in aanmerking kunnen komen, aan welke voorwaarden de activiteit dient te voldoen en hoe de punten per activiteit berekend kunnen worden.” Door middel van onze werkmethode borgt Nederlands Pensioenbureau dat aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan waar hier naar gewezen wordt.


Inschrijfformulier

Startdatum
Bedrijfsnaam
Aanhef *
(Achter)naam *
Voorletters *
Titel
E-mailadres *
Telefoonnummer *
(Factuur)adres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres crediteurenadministratie *
Bent u aangesloten bij een beroepsorganisatie?
Opmerkingen
* Verplichte velden
Uw investering € 249,- (excl. btw) inclusief verzorging en ondersteuning
Opleidingsduur 1 middag van 15:00 uur tot 18:30 uur
PE-punten 3 PO-punten
Locaties Bunnik
Data 9 november 2017
1 februari 2018
10 april 2018
4 september 2018
22 november 2018